Coi tuổi chọn năm sinh con gái năm 2023 chồng Kỷ Mão 1999 vợ Giáp Tuất 1994

Thông tin về tuổi của hai vợ chồng và năm dự tính sinh con sẽ được công cụ phân tích qua: Cung, mệnh, thiện mệnh năm sinh. Dưới đây là đánh giá về sự hợp khắc sinh con gái năm 2023 tuổi chồng Kỷ Mão 1999 vợ Giáp Tuất 1994 có tốt không? Qua đây bạn sẽ biết được năm 2023 có nên sinh con hay không?

Hướng dẫn xem năm sinh con tốt xấu theo tuổi vợ chồng

Chọn năm sinh tuổi vợ chồng hai bạn (Âm lịch)

Chồng    Vợ

Chọn năm sinh con và giới tính sinh con

Tuổi con (Âm lịch)

Giới tính

Tử vi bố Kỷ Mão mẹ Giáp Tuất và con gái sinh 2023

Thông tin Tuổi Cha Tuổi Mẹ Tuổi Con
Tuổi Kỷ Mão 1999 Giáp Tuất 1994 Quý Mão 2023
Mệnh Thành Đầu Thổ Sơn Đầu Hỏa Kim Bạch Kim
Cung Khảm Ly Khôn
Thiên mệnh Thủy Hỏa Thổ

Xung khắc tuổi bố Kỷ Mão mẹ Giáp Tuất và con gái tuổi Quý Mão 2023

Dựa vào bảng đáng giá về thông tin tử vi giữa tuổi hai vợ chồng và năm sinh con như trên. Đây là kết quả của đánh giá hợp khắc sinh con gái năm 2023 tuổi chồng Kỷ Mão 1999 vợ Giáp Tuất 1994 có hợp không? Để vợ chồng bạn có thể dựa vào đó quyết định sinh con hay không?

Xung khắc mệnh giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
Thổ - Kim => Tương sinh
(Rất tốt)
Hỏa - Kim => Tương khắc
(Rất xấu)

Xung khắc thiên can giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
Kỷ - Quý => Tương khắc
(Rất xấu)
Giáp - Quý => Bình
(Không xung khắc)

Xung khắc địa chi giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
Mão - Mão => Tam hợp
(Rất tốt)
Tuất - Mão => Lục hợp
(Rất tốt)

Xung khắc cung phi giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
Khảm - Khôn => Tuyệt mệnh
(không tốt)
Ly - Khôn => Lục sát
(không tốt)

Xung khắc thiên mệnh giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
Thủy - Thổ => Tương sinh
(Rất tốt)
Hỏa - Thổ => Tương khắc
(Rất xấu)

Đánh giá sinh bé gái năm 2023 có hợp tuổi bố Kỷ Mão mẹ Giáp Tuất

4.5
Năm 2023 là năm không tốt để vợ chồng sinh bé gái. Bạn hãy chọn năm khác để sinh con

Trên đây là số điểm về sự hợp khắc sinh con gái năm 2023 tuổi chồng Kỷ Mão 1999 vợ Giáp Tuất 1994. Hi vọng với số điểm này thì hai vợ chồng bạn đã biết được có nên sinh con hay không? Từ đó chuẩn bị lên kế hoạch sinh con hợp lý mang lại hạnh phúc cho cả gia đình.