Coi tuổi chọn năm sinh con gái năm 2019 chồng Giáp Tý 1984 vợ Giáp Tý 1984

Thông tin về tuổi của hai vợ chồng và năm dự tính sinh con sẽ được công cụ phân tích qua: Cung, mệnh, thiện mệnh năm sinh. Dưới đây là đánh giá về sự hợp khắc sinh con gái năm 2019 tuổi chồng Giáp Tý 1984 vợ Giáp Tý 1984 có tốt không? Qua đây bạn sẽ biết được năm 2019 có nên sinh con hay không?

Chọn năm sinh tuổi vợ chồng hai bạn (Âm lịch)

Chồng    Vợ

Chọn năm sinh con và giới tính sinh con

Tuổi con (Âm lịch)

Giới tính

Tử vi bố Giáp Tý mẹ Giáp Tý và con gái sinh 2019

Thông tinTuổi ChaTuổi MẹTuổi Con
TuổiGiáp Tý 1984Giáp Tý 1984Kỷ Hợi 2019
MệnhHải Trung KimHải Trung KimBình Địa Mộc
CungĐoàiCấnĐoài
Thiên mệnhKimThổKim

Xung khắc tuổi bố Giáp Tý mẹ Giáp Tý và con gái tuổi Kỷ Hợi 2019

Dựa vào bảng đáng giá về thông tin tử vi giữa tuổi hai vợ chồng và năm sinh con như trên. Đây là kết quả của đánh giá hợp khắc sinh con gái năm 2019 tuổi chồng Giáp Tý 1984 vợ Giáp Tý 1984 có hợp không? Để vợ chồng bạn có thể dựa vào đó quyết định sinh con hay không?

Xung khắc mệnh giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha conTuổi Mẹ con
Kim - Mộc => Tương khắc
(Rất xấu)
Kim - Mộc => Tương khắc
(Rất xấu)

Xung khắc thiên can giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha conTuổi Mẹ con
Giáp - Kỷ => Tương sinh
(Rất tốt)
Giáp - Kỷ => Tương sinh
(Rất tốt)

Xung khắc địa chi giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha conTuổi Mẹ con
- Hợi => Bình
(Không xung khắc)
- Hợi => Bình
(Không xung khắc)

Xung khắc cung phi giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha conTuổi Mẹ con
Đoài - Đoài => Phục vị
(tốt)
Cấn - Đoài => Diên niên
(tốt)

Xung khắc thiên mệnh giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha conTuổi Mẹ con
Kim - Kim => Tương khắc
(Rất xấu)
Thổ - Kim => Tương khắc
(Rất xấu)

Đánh giá sinh bé gái năm 2019 có hợp tuổi bố Giáp Tý mẹ Giáp Tý

6.5
Năm 2019 là năm khá tốt để vợ chồng sinh bé gái

Trên đây là số điểm về sự hợp khắc sinh con gái năm 2019 tuổi chồng Giáp Tý 1984 vợ Giáp Tý 1984. Hi vọng với số điểm này thì hai vợ chồng bạn đã biết được có nên sinh con hay không? Từ đó chuẩn bị lên kế hoạch sinh con hợp lý mang lại hạnh phúc cho cả gia đình.